Grad Opatija
Službene stranice

9. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 27. svibnja 2014.

Datum: 26.5.2014.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            9. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   27. svibnja (utorak) 2014. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

 

  1. Prijedlog zaključka  o provedbi nadzora na izvedenim radovima postave antenskog stupa VIP-a u Pobrima i uklanjanju građevine (prijedlog vijećnika Danka Žitinića)

 

2.       Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo

 

3.       Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije - prijedlozi Odluka

                  

4.       Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2013. godinu

 

5.       Prijedlog I. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

 

6.       Prijedlog I. izmjene Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture  za 2014. godinu

 

7.       Prijedlog I. Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2014.godinu s prijedlogom Izmjena Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2014.-2016.godine

 

8.       Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije

 

9.       Prijedlog Zaključka o potpisivanju Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

 

10.   Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

 

11.   Informacija o isplatama iz proračunske rezerve za ožujak i travanj 2014.  godine

 

 

 

          Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

izvod iz zapisnika

zapisnik