Grad Opatija
Službene stranice

8. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 25. ožujka 2014.

Datum: 25.3.2014.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            8. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   25. ožujka (utorak) 2014. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1.        Informacija o „slučaju“ nadogradnja hotela Kvarner

Napomena: informacija će biti dana na samoj sjednici

2.       Informacija o radu gradonačelnika za srpanj-prosinac 2013. godine

3.       Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

4.       Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2013. godinu

5.       Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2013.godinu

6.       Prijedlog odluke o odabiru ponuda za prodaju nekretnina

7.       Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

8.       Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije

9.       Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu na području Grada Opatije

10.   Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Komunalnom društvu Komunalac d.o.o. Jurdani

11.   Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Grada Opatije i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja

12.   Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova

13.   Informacija o utrošku proračunske zalihe za mjesec veljaču 2014. godine

 

 

 

          Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

izvod iz zapisnik

zapisnik