Grad Opatija
Službene stranice

7. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 24. veljače 2014.

Datum: 20.2.2014.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

                                                             S  A  Z  I  V  A  M

7. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   24. veljače (ponedjeljak) 2014. godine u  14,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.


Za sjednicu predlažem sljedeći

                                                         D  N  E  V  N I    R  E D :

1. Prijedlog zaključka o uključivanju Grada Opatije u projekt e-Županija-Razvoj otvorene širokopojasne pristupne mreže PGŽ
2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkih dijelova poslovnog prostora
3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
4. Izvješće o stanju zaštite od požara u 2013. godini
5. Prijedlog Odluke o očitovanju Grada Opatije na ostvarenje prava prvokupa kulturnog dobra
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za razvrgnuće suvlasničke zajednice
8. Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2014. godinu
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Opatije
10. Prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za OŠ Rikard Katalinić Jeretov u 2014. godini
11. Prijedlog Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove IV. saziva Savjeta mladih Grada Opatije
12. Informacija gradonačelnika o imenovanim članovima  Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. i Nadzornog odbora Liburnijskih voda d.o.o.
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na dopune Statuta Javne vatrogasne postrojbe Opatija
14. Informacija o utrošku sredstava iz tekuće proračunske rezerve za siječanj 2014. godine

                                                                              Predsjednik Gradskog vijeća
                                                                          Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.
Izvod iz zapisnika

Zapisnik