Grad Opatija
Službene stranice

6. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 9. prosinca 2013.

Datum: 2.12.2013.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            6. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   09. prosinca (ponedjeljak) 2013. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1. Prijedlog odluke o podjeli Komunalca d.o.o. na Komunalac d.o.o. i Liburnijske vode d.o.o. s Planom podjele i društvenim ugovorima

2. Prijedlog III. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2013. godinu

3. Prijedlog III. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

4. Prijedlog III. Izmjene proračuna Grada Opatije za 2013. godinu

amandman

5. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina

6. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.godinu

7. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu

8.  Prijedloga Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada  Opatije za 2014. godinu

9. Prijedlog programa utroška spomeničke rente za 2014. godinu

10.  Izvješće o realizaciji izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2013. s prijedlogom Izvedbenog plana za 2014. godinu

11. Prijedlog Programa rada  i financijskog plana Savjeta mladih Grada Opatije za 2014. godinu

12. Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2014. godinu s projekcijom za 2015. - 2016. i  prijedlozima programa javnih potreba

13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2014. godinu

14. Prijedlog Odluke o pristupanju Lokalnoj akcijskoj grupi „Terra Liburna“

15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika  članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

16. Prijedlog rješenja o imenovanju člana povjerenstva za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i člana povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta

(Napomena: materijal će biti dostavljen na samoj sjednici)

skraćeni zapisnik

zapisnik

 

 

     Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                 Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.