Grad Opatija
Službene stranice

5. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 12. studeni 2013.

Datum: 7.11.2013.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            5. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   12. studenog (utorak) 2013. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1. Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013.

2. Prijedlog II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

    za 2013.

3. Prijedlog II. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za

    2013.

4. Prijedlog II. Izmjene proračuna Grada Opatije za 2013.

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada

    Opatije za 2013.

6. Informacija o provedenom natječaju   za osnivanje prava građenja na određeno

    vrijeme radi izgradnje i gospodarskog korištenja javne gradske garaže pripadajućim

   sadržajima (Garažno poslovni centar)

7. Prijedlozi odluka o prodaji nekretnina i odluke o zamjeni nekretnina

8. Prijedlozi odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina

9. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg

     vrtića Opatija

10. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije

     obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Opatije

11. Prijedlog za ukidanje novčane naknade svim članovima Gradskog vijeća Grada

      Opatije, Predsjednicima i članovima Nadzornih odbora i Upravnih vijeća svih

      gradskih komunalnih tvrtki i ustanova u kojem je Grad Opatija vlasnik/suvlasnik,

      te ukidanje svih naknada predsjednicima i članovima gradskih komisija i odbora

      pri Gradu Opatiji i Gradskom vijeću Grada Opatije

12. Informacija o utrošku proračunske rezerve od 01.09. – 31.10.2013. godine

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

skraćeni zapisnik

zapisnik