Grad Opatija
Službene stranice

4. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 23. listopada 2013

Datum: 16.10.2013.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

4. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati 23. listopada (srijeda) 2013. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1.      Prijedlog Odluke o promjeni visine temeljnog kapitala Komunalac d.o.o i temeljnog uloga Grada Opatije u tom kapitalu

 

2.      Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

 

        3.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije

 

                4.  Informacija o sudskim i upravnim postupcima veće vrijednosti u tijeku

 

 

 

      Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

zapisnik