Grad Opatija
Službene stranice

31. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 11. travnja 2017.

Datum: 10.4.2017.

 

Na temelju članka 63. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije predlažem dopunu dnevnog reda 31. sjednice  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,

koja će se održati   11.4. (utorak) 2017. godine u 16,00 sati  u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

Dnevni red dopunjuju se na način da dosadašnja točka 1. postaje točka 2., a 1. točka je Prijedlog Odluke o porezu na potrošnju, pa

 

                                                            DNEVNI RED  sada glasi: 

Prijedlog dopune dnevnog reda

      

1.  Prijedlog Odluke o porezu na potrošnju

2. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Opatije

2.1. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo

2.2. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije

 

 

 

 

            Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

skraćeni zapisnik

Zapisnik