Grad Opatija
Službene stranice

28. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 8. prosinca 2016.

Datum: 1.12.2016.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            28. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   8. prosinca (četvrtak) 2016. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D:

Odgovori na vijećnička pitanja

1. Informacija o „Regionalnom razvojnom projektu UČKA“ s elaboratom o društveno-ekonomskoj opravdanosti razvoja Projekta

2. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.  godinu

3. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.  godinu

4.  Prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe za 2017. godinu

5. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2017. godinu

6.  Prijedlog Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2017. godinu

7.1. Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2017. godinu s projekcijom za 2018. –   2019. s prijedlozima programa javnih potreba

7.2. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2017.-2019.  godine

8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2017. godinu

9. Izvješće o provedenom natječaju za prodaju nekretnina i prijedlog odluke o  raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u KO Veprinac

10. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u KO Opatija

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama

12. Prijedloga zaključka o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta  mladih Grada Opatija

13. Informacija o utrošku proračunske rezerve za studeni 2016.

 

 

 

          Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

skraćeni zapisnik

ZAPISNIK