Grad Opatija
Službene stranice

27. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 15. studeni 2016.

Datum: 11.11.2016.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            27. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   15. studenog (utorak) 2016. godine u  16,30 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

Odgovori na vijećnička pitanja

1.  Prijedlog II. izmjene i dopune Programa gradnje objekta i uređaja komunalne  infrastrukture za 2016. godinu

2. Prijedlog II. izmjene Godišnjeg  programa održavanja komunalne infrastrukture  za  2016. godinu

3. Prijedlog II. izmjene Programa  utroška spomeničke rente za 2016. godinu

4. Prijedlog II. izmjena Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu s prijedlogom II. izmjena Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2016.-2018.godine.

5. Prijedlog izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov za 2016. godinu

6. Informacija o utrošku proračunske rezerve za rujan i listopad 2016.

 

 

          Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

skraćeni zapisnik

ZAPISNIK