Grad Opatija
Službene stranice

26. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 4. listopada 2016.

Datum: 3.10.2016.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            26. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati 4. listopada (utorak) 2016. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

Odgovori na vijećnička pitanja

1.  Izvješće Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti vijećnice i prestanku  obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice

2. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine

3. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatija za razdoblje od 01.01-30.06. 2016. godine

4. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija

5. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja-naselja Pobri (UPU 6)

6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika Oprić (UPU 3)

7. Prijedlog javnog nadmetanja (prikupljanje ponuda) za osnivanje prava građenja na određeno vrijeme radi izgradnje i gospodarskog korištenja javne gradske garaže s pripadajućim sadržajima, naziva objekta "GARAŽNO POSLOVNI CENTAR“ 

8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja vodospreme Poklon“ na području naselja Vela Učka, Grad Opatija unutar mjere 07»Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

9. Imovinskopravni predmeti:

9.1. Izvještaj o provedenom natječaju za prodaju 258/1000 dijela nekretnine grč. 272 u k.o. Opatija

9.2. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnina u k.o. Ika-Oprić

9.3. Suglasnost na zaključenje ugovora o darovanju z.č. 385/1, ko Volosko

9.4. Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra

9.5. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u ko Veprinac (Opatija, M. Tita 157, ex Društvo naša djeca)

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

11. Izvješće o radu Ustanove Festival Opatija za 2013., 2014. i 2015. godinu

12. Prijedlog Odluke o osnivanju FLAG-a - Lokalna akcijska grupa u ribarstvu

13.1. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za proračun i financije

13.2. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanje

14. Prijedlog zaključka o imenovanju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci

15. Informacija o utrošku proračunske rezerve za srpanj i kolovoz 2016. godine

 

 

 

           Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

ZAPISNIK