Grad Opatija
Službene stranice

25. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 27. srpnja 2016.

Datum: 21.7.2016.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            25. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   27. srpnja (srijeda) 2016. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

Odgovori na vijećnička pitanja

1. Izvješće Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti vijećnice i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice       

    (NAPOMENA: izvješće će se podignuti naknadno. Sjednica Mandatne  komisije biti će održana 22.7.2016.)

2. Informacija o bespravno izgrađenoj građevini u Opatiji, na adresi M. Tita 226

3. Prijedlozi odluka u svezi društva Opatija 21 d.o.o.

3.1. Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva Opatija 21 d.o.o.

3.2. Prijedlog Odluke o odobrenom kapitalu društva Opatija 21 d.o.o.

3.3. Prijedlog Odluke o izmjenama izjave o osnivanju društva Opatija 21 d.o.o. s potpunim tekstom

4. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatija

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Komisije za  imenovanje i preimenovanje ulica

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice  „Viktor Car Emin“ Opatija

7. Imovinsko pravni predmeti

7.1. Izvješće o provedenom natječaju za razvrgnuće suvlasničke zajednice uz  prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

7.2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u K.O. Ika-Oprić

7.3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine grč. 272 u K.O. Opatija

8. Informacija o utrošku proračunske rezerve za svibanj i lipanj 2016.

 

 

            Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

skraćeni zapisnik

zapisnik