Grad Opatija
Službene stranice

23. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 12. travnja 2016.

Datum: 5.4.2016.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            23. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   12. travnja (utorak) 2016. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

Odgovori na vjećnićka pitanja

1. Informacija o Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.- 2020. (sažetak)

    prezentacija

2. Izvješće o radu gradonačelnika za srpanj-prosinac 2015. godine

3. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2015. godinu

4. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2015. godinu

5. Prijedlog Godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2015.godinu

6. Prijedloga Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za  razdoblje 2014. do 2019.  godine u 2015.  godini

7.1. Prijedlog zaključka o spajanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva Nova Liburnija d.o.o.

7.2. Prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora društva Nova Liburnija d.o.o.

8. Konačni prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići 

9. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Opatije za 2015. godinu

10. Prijedlog  Odluke o Savjetu mladih Grada Opatije

11. Informacija o utrošku proračunske rezerve za veljaču i ožujak 2016.

 

 

           Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

skraćeni zapisnik

zapisnik