Grad Opatija
Službene stranice

22. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 23. veljače 2016.

Datum: 19.2.2016.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            22. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   23. veljače (utorak) 2016. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D:

Odgovori na vjećnička pitanja

1. Konačni prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

2. Konačni prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičića (UPU 2)

3. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja  Opatija (UPU 1)

4. Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2016. godinu

5. Izvješće Državnog ureda za reviziju o reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama

6. Zaključak o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Hrvatskog muzeja turizma

7. Prijedlog odluke o darovanju Primorsko-goranskoj županiji zč. 385/2 od 2358 m2 KO Volosko, radi izgradnje Doma zdravlja Opatija

8. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

9. Prijedlog zaključka o predlaganju sudaca porotnika za Županijski sud Rijeka  

 

 

 

                 Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

skraćeni zapisnik

zapisnik