Grad Opatija
Službene stranice

21. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 15. prosinca 2015.

Datum: 9.12.2015.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            21. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   15. prosinca (utorak) 2015. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D  N  E  V  N I    R  E D:

Odgovori na vijećnička pitanja

1. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

2. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

3.  Prijedloga Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada  Opatije za 2016. godinu

4. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2016. godinu

5.  Prijedlog Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2016. godinu

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

7.1. Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu s projekcijom plana za 2017.  i 2018. godinu s prijedlozima programa javnih potreba

       amandmani

7.2. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2016.-2018. godine

8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2016. godinu

9. Izvješće o provedenom natječaju za prodaju nekretnina

10. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije

11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području  Grada Opatije

12. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Opatije

13. Informacija o isplatama iz proračunske rezerve za studeni 2015. godine

 

 

 

              Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

skraćeni zapisnik

zapisnik