Grad Opatija
Službene stranice

19. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 29. rujna 2015.

Datum: 28.9.2015.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

            19. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   29. rujna (utorak) 2015. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D:

Odgovori na vijećnička pitanja

1.  Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

2.  Polugodišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2015.godinu

3.  Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog  plana naselja Ičići UPU2

4.  Izvješće o provedenom  natječaju za prodaju stana na adresi Ika, A. Brubnjaka 4, s prijedlogom za raspisivanje novog  natječaja

5.  Izvješće o provedenom  natječaju za prodaju k.č. 784/1 – kuća i dvorište od 2146 m2, KO Ičići, s prijedlogom za raspisivanje novog  natječaja

6.  Informacija o utrošku sredstava proračunske zalihe za srpanj i kolovoz 2015. godine

  

 

                  Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

Izvod iz zapisnika

zapisnik