Grad Opatija
Službene stranice

18. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 14. srpnja 2015.

Datum: 13.7.2015.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

18. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   14. srpnja (utorak) 2015. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

dopuna Dnevnog reda

D  N  E  V  N I    R  E D:

Odgovori na vijećnička pitanja

1.  Prijedlog I. izmjene i dopune Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

2.  Prijedlog I. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

3.  Prijedlog I. izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada Opatije za 2015. godinu

4.  Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2014. godinu

5.1. Prijedlog I. izmjena Proračuna Grada Opatije za 2015. godinu

5.2. Prijedlog Izmjena Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2015.-2017.godine

6. Informacija o statusnim promjenama Liburnia Riviera hoteli d.d (Napomena: informacija će biti dana na samoj sjednici)

7.  Prijedlog Odluke o izboru osobe za obavljanje poslova preventivne, dezinsekcije,dezinfekcije i deratizacije te poslova higijeničarske službe na području Grada Opatije

8. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta osnovne škole „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija

9. Prijedlog Odluke  o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

10. Prijedlog Odluke  o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

11.  Informacija o utrošku sredstava proračunske rezerve za svibanj i lipanj 2015.godine

 

 

           Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

izvod iz zapisniika

zapisnik