Grad Opatija
Službene stranice

17. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 2. lipnja 2015.

Datum: 27.5.2015.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

S  A  Z  I  V  A  M

 

            17. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   02. lipnja (utorak) 2015. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N I    R  E D:

   Odgovori na vijećnička pitanja

1.  Prezentacija idejnog projekta Vatrogasnog doma Opatija i idejnog projekta Doma zdravlja Opatija

      (Napomena: prezentacija će biti dana na samoj sjednici)

2. Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Opatije

2.1. Prijedlog Odluke o imenovanju počasnim građaninom Grada Opatije

2.2. Prijedlog Odluke o dodjeli nagrade Grada Opatije za životno djelo

2.3. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije

3. Informacija o izvršavanju ugovora o uslugama prijevoza na županijskim linijama  i prijevozu  putnika u javnom prometu na lokalnoj liniji na području Grada Opatije

4.  Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu na području Grada Opatije

5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna PPU Grada Opatije

6. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a naselja Ičići

7. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a naselja Ika-Oprić

8. Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju društva  Parkovi d.o.o.

9. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Opatije za 2014. godinu

10. Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Grada Opatije u 2014. godini i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Opatije u 2015. godini

11. Prijedlozi odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po raspisanom natječaju od 15. 04. 2015.

11.1. nekretnina na adresi Opatija, St.Vincenta od Kastva 1

11.2. stan na adresi A. Raspora 7

11.3. građevinska parcela u Ulici Palme

12. Izvješće o provedenom natječaju za prodaju stana na adresi Ika, A. Brubnjaka 4, s prijedlogom za raspisivanje novog natječaja

13. Prijedlozi odluka o prodaji nekretnina:

13.1.  k.č. 784/1, kuća i dvorište, KO Ičići, Ičići, Brdo 2

13.2. z.č. 102/1 KO Opatija (garaža tržnica)

14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (proširenje groblja Veprinac)

15. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa, s prijedlogom ugovora o zamjeni nekretnina za potrebe proširenja groblja Veprinac

16. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

17. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanja

18. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

19. Prijedlog zaključka o predlaganju suca porotnika Županijskog suda u Rijeci

20. Prijedlog zaključka o predlaganju suca porotnika Općinskog suda u Rijeci

21. Informacija o utrošku sredstava proračunske rezerve za ožujak i travanj 2015. godine

 

 

      Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                  Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

Izvod iz zapisnikia

zapisnik