Grad Opatija
Službene stranice

16. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 31. ožujka 2015.

Datum: 31.3.2015.

 

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            16. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   31. ožujka (utorak) 2015. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

 Odgovori na vjećnička pitanja

1. Izvješće Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

2. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice

3. Prisega vijećnika

4. Prijedlog Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020.

    Obrazloženje

    Prijedlog Strategije

5. Informacija o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2014.

6. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2014.

7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2014. do 2019. godine u 2014. godini

8. Prijedlozi odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina:

8.1. nekretnina na adresi Opatija, St.Vincenta od Kastva 1

8.2. nekretnina na adresi Opatija, A. Raspora 7

8.3. nekretnina na adresi Ika, A. Brubnjaka 4

8.4. z.č. 817/9 od 1126 m2 k.o. Volosko - gradilište u ulici Palmi  

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora

    Izvješće s održanog javnog savjetovanja

10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut osnovne škole R.K.Jeretov

11. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za Proračun (prijedlog predsjednika Kluba SDP-a, HNS-a, HSU-a)

12. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za izbor i imenovanja (prijedlog predsjednika Kluba SDP-a, HNS-a, HSU-a)

Prijedlozi rješenja

13. Informacija o utrošku proračunske rezerve od 01.02. – 28.02. 2015. godine

 

 

           Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

 

skraćeni zapisnik

zapisnik

NAPOMENA: u privitku se dostavlja Zahtjev Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije - Sindikalna podružnice LRH-a, te Sindikata turizma i  usluga Hrvatske - Sindikalna podružnica LRH-a i odgovor predsjednika Gradskog vijeća