Grad Opatija
Službene stranice

14. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 25. veljače 2015.

Datum: 18.2.2015.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            14. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   25. veljače (srijeda) 2015. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

Odgovori na vjećnička pitanja

 

1. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

2. Prijedlog Izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

3.   Prijedlog Odluke o izmjenama  Odluke o komunalnom redu

4. Prijedlog Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije

5. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

6. Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2015.godinu

7. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

8. Izvješće gradonačelnika u svezi izgradnje Kulturno-turističkog centra

(prijedlog grupe vijećnika)

Napomena: Izvješće će biti dano na sjednici

9. Prijedlog Odluke o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov za 2015.  godinu i prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov za 2015.  godinu

10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Etičkog odbora

11. Informacija o utrošku proračunske rezerve od 01.01.- 31.01. 2015. godine

 

 

 

          Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

izvod iz zapisnika

zapisnik