Grad Opatija
Službene stranice

13. sjednica GRADSKOG VIJEĆA - 15. prosinca 2014.

Datum: 10.12.2014.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            13. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   15. prosinca (ponedjeljak) 2014. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

 

   Odgovori na vijećnička pitanja

 

1.  Informacija o radu Dječjeg Gradskog vijeća

2. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

3. Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godinu

4.  Prijedloga Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada  Opatije za 2015. godinu

5. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

6.  Prijedloga  Programa projekta “Grad Opatija – prijatelj djece” za razdoblje od 2015. do 2019. godine i

     Prijedlog Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2015. godinu

7. Prijedlog Programa rada  i financijskog plana Savjeta mladih Grada Opatije za  2015. godinu

8.1. Prijedlog Proračuna Grada Opatije za 2015. godinu s projekcijom za 2016. – 2017. i prijedlozima programa javnih potreba

        Amandman

8.2. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2015.-2017. godine

9.  Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2015. godinu

10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o spomeničkoj renti

11. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova

12. Prijedlog Odluke o osnivanju baze podataka o kupoprodajnim cijenama nekretnina na području Grada Opatija

13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na z.č. 2007/12 k.o.Vasanska, 27/100 dijela, 1933/3 k.o. Bregi, 1103/8, 1103/10 i 1261/3 k.o. Veprinac 

14. Izvješće o provedenom natječaju za prodaju nekretnina

15.1. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Etičkog odbora

15.2. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Uređivačkog savjeta gradskog lista „Opatija“

16.  Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice  „Viktor Car Emin“ Opatija

17.  Informacija o isplatama iz proračunske rezerve

 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

izvod iz zapisnika

zapisnik