Grad Opatija
Službene stranice

12. sjednica GRADSKOG VIJEĆA 28. listopada 2014.

Datum: 23.10.2014.

Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

            12. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati 28. listopada (utorak) 2014. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

 

1.       Prijedlog II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

 

2.       Prijedlog II. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne  infrastrukture  za 2014. godinu

 

3.       Prijedlog II. Izmjena Proračuna Grada Opatije za 2014. godinu uz prijedlog Izmjena Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2014.-2016. godine

 

4.       Prijedlog Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

 

5.       Izvješća o provedenom natječaju za prodaju nekretnina uz prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

5.1. Stan na adresi Opatija, V. Spinčića 8

5.2. dio z.č. 886, odnosno novonastala 886/1 dvorište od 297 m2

 

6.       Izvješća o provedenom natječaju za prodaju nekretnine uz prijedlog odluke o prodaji nekretnine

 

6.1. Stan na adresi Ika, A. Brubnjaka 4

6.2. Stan na adresi Opatija, St. Vincenta od Kastva 1

6.3. Stan na adresi Opatija, A. Raspora 7

 

7.       Informacija o utrošku proračunske rezerve od 01.09. – 30.09. 2014.  Godine

 

 

      NAPOMENA: U privitku se dostavlja dopis predsjednika Gradskog vijeća i odgovor predsjednika uprave LRH d.d.

 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

izvod iz zapisnika

zapisnik