Grad Opatija
Službene stranice

11.sjednica GRADSKOG VIJEĆA 23. rujna 2014.

Datum: 17.9.2014.

 

       Na temelju članka 31. Statuta Grada Opatije

 

 

S  A  Z  I  V  A  M

 

 

            11. sjednicu  GRADSKOG  VIJEĆA  GRADA OPATIJE,  koja će se održati   23. rujna (utorak) 2014. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Opatije.

 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D  N  E  V  N I    R  E D :

  

  1. Izvješće Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika s prijedlogom zaključk
  2. Davanje prisege vijećnika
  3. Informacija o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine
  4. Prijedlog Polugodišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Opatije za 2014. godinu
  5. Izvješće o provedenom postupku za prodaju nekretnina s prijedlogom zaključka o prodaji nekretnine (prodaja dijela z.č. 886 odnosno novonastale z.č. 886/1 K.O. Opatija)
  6. Prijedlozi odluka o prodaji nekretnina s prijedlogom natječaja

6.1. Stan na adresi Opatija, St.Vincenta od Kastva 1

6.2. Stan na adresi Opatija, A. Raspora 7

6.3. Stan na adresi Ika, A. Brubnjaka 4

6.4. Stan na adresi V. Spinčićeva 8

      7.  Informacija o isplatama iz proračunske rezerve za srpanj i kolovoz 2014.g.

 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

                                                                       Prof.dr.sc. Viktor Peršić, dr.med., v.r.

Izvod iz zapisnika

zapisnik