Grad Opatija
Službene stranice

Savjet mladih

O radu i aktivnostima Savjeta mladih Grada Opatije možete pronaći i na službenim stranicama Savjeta mladih, kao i Program rada za 2018. 

Poslovnik Savjeta mladih Grada Opatije

Datum: 27.6.2007.

Na temelju članka 36. Statuta Grada opatije ("Službene novine" Primorsko
goranske županije, broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst) i članka 4. Odluke 0 osnivanju Savjeta mladih Grada Opatije ("Službene novine" Primorsko goranske županije, broj: 15/07) Savjet mladih Grada Opatije, na sjednici održanoj 27.lipnja 2007.godine donosi Poslovnik Savjeta mladih Grada Opatije.