Grad Opatija
Službene stranice

Savjet mladih

O radu i aktivnostima Savjeta mladih Grada Opatije možete pronaći i na službenim stranicama Savjeta mladih, kao i Program rada za 2019. 

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove IV. saziva Savjeta mladih Grada Opatije

Datum: 27.2.2014.

Gradsko vijeće Grada Opatije objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za članove IV. saziva Savjeta mladih Grada Opatije.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Opatije imaju udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi i drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Opatije.

Kandidati za članove Savjeta mladih Grada Opatije mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Opatije u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Grada Opatije i obavijesti u Novom listu.

Prijedlozi se podnose Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije na obrascu OBR-SM-2014 (dostupan u pisarnici i na web stranici Grada Opatije) na adresu: Grad Opatija, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Maršala Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom “ Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih Grada Opatije”.

Za dodatne informacije se možete obratiti na broj telefona 680 146 ili putem elektroničke pošte, na adresu: marta.bercic@opatija.hr.