Grad Opatija
Službene stranice

Vatrogastvo, zaštita i spašavanje

2019. godina

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Opatija

2018. godina

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava i civilne zaštite na području Grada Opatija

Zaključak o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća na području grada Opatija


2017. godina

Zaključak o usvajanju Revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara Liburnije

zaključak


Zaključak o usvajanju Analize sustava za 2016.g. i Plan razvoja sustava za 2017. civilne zaštite na području Grada Opatije

zaključak


Zaključak o Analizi stanja sustavaCivilne zaštite na području Grada Opatija

zaključak


Zaključak o usvajanju revizije Procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja Grada Opatije

zaključak


Analiza stanja zaštite i spašavanja na području Grada Opatije

dokument


Zaključak Analize stanje zaštite i spašavanja i smjernice za 2014.g.

dokument


Dopuna statuta JVP

dokumnet


Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu

dokument


Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Grada Opatije

dokument


Zaključak o usvajanju Revizije Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara Grada Opatije

dokument


Zaključak o Analizi stanja zaštite i spašavanja na području Grada Opatije

dokument


Smjernice zaštite i spašavanja na području Grada Opatije

dokument


Odluka o nadzoru nad provedbom mjera zaštite od požara

dokument