Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

8. sjednica Odbora za društvene djelatnosti - 6. prosinca 2016.

Datum: 30.11.2016.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

8. sjednicu Odbora za društvene djelatnosti koja će se održati 06. prosinca 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 13,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D : 

 

1. Prijedlog Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za

   2017. godinu

            Izvjestitelji: Danijel Jerman i mr.sc. Zlata Torbarina

2. Prijedlog programa javnih potreba u društvenim djelatnostima – Prijedlog proračuna

    za 2017. godinu

            Izvjestitelji: Danijel Jerman i mr.sc. Zlata Torbarina

3. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta

    mladih Grada Opatija

           zvjestitelji: Danijel Jerman i mr.sc. Zlata Torbarina

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                Dušan Mušćo, v.r.