Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

6. sjednica Mandatne komisije - 9. ožujka 2017.

Datum: 8.3.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 19/07-pročišćeni tekst) 

S A Z I V A M

 

6. sjednicu Mandatne komisije koja će se održati 9. ožujka 2017. godine (četvrtak) s početkom u 15,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

1. Utvrđivanje mirovanja mandata vijećnika po sili zakona i utvrđivanje početka mandata

    zamjenika vijećnika

            Izvjestitelj: predsjednik Komisije

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

    Marko Lovretić, v.r.