Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

6. sjednica Komisije za pitanja boraca antifašističkog i domovinskog rata - 16. siječnja 2017.

Datum: 12.1.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 19/07-pročišćeni tekst) 

S A Z I V A M

 

6. sjednicu  Komisije za  pitanja boraca antifašističkog i domovinskog rata koja će se održati 16. siječnja 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 13,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

1. Raspored sredstava Udrugama za 2017. godinu

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

                      Marko Lovretić, v.r.