Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

5. sjednica Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica - 6. travnja 2017.

Datum: 4.4.2017.

Na temelju članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 19/97 – pročišćeni tekst )

 

S A Z I V A M

 

5. sjednicu Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica koja će se održati 6. travnja 2017. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice

2.   Fond imena i preimenovanje ulice

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

       Danko Žitinić, v.r.