Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

4. sjednica Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica - 15. veljače 2017.

Datum: 14.2.2017.

Na temelju članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 19/97 – pročišćeni tekst )

 

S A Z I V A M

 

4. sjednicu Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica koja će se održati 15. veljače 2017. godine (srijeda) s početkom u 16,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice

2.   Prijedlog Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica,

      trgova i drugih javnih površina na području Grada Opatije

3.   Razmatranje prigovora potpisnika peticije koji su predlagali preimenovanje Radničke

      ulice u aleju pok. Ive Kirigina sa prijedlogom za održavanje konferencije za novinare

      na temu prigovora

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

              Danko Žitinić, v.r.

 

ZAPISNIK