Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

3. sjednica Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica - 1. prosinca 2016.

Datum: 24.11.2016.

Na temelju članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 19/97 – pročišćeni tekst )

 

S A Z I V A M

 

3. sjednicu Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica koja će se održati 01. prosinca 2016. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice

2.    Nacrt Prijedloga Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica, trgova i drugih javnih površina na području Grada Opatije

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

              Danko Žitinić, v.r.

 

ZAPISNIK