Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

27. sjednica Odbora za stambeno - komunalna i imovinsko - pravna pitanja - 13. ožujka 2017.

Datum: 8.3.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 3/93, 6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97 i 22/05)

 

SAZIVAM

 

            27. sjednicu Odbora za stambeno – komunalna i imovinsko – pravna pitanja koja će se održati  13. ožujka 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED :

 

1.       Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Odbora

2.       Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu k.č. 1934, KO Opatija

      Izvjestiteljica: Iva Kalanj Kiš

3.       Prijedlog odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice za k.č. 172/1, 172/2 i k.č. 379, sve KO Volosko

Izvjestiteljica: Iva Kalanj Kiš

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

         Danko Žitinić, v.r.