Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

26. sjednica Odbora za stambeno - komunalna i imovinsko - pravna pitanja - 6. ožujka 2017.

Datum: 27.2.2017.

 

                                

 

 

            Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 3/93, 6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97 i 22/05)

 

SAZIVAM

 

            26. sjednicu Odbora za stambeno – komunalna i imovinsko – pravna pitanja koja će se održati  6. ožujka 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći          

 

DNEVNI RED :

 

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Odbora

2. Prijedlog Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Komunalca d.o.o. s prijedlogom Odluke o izmjeni  Društvenog ugovora

                Izvjestitelj: uprava Komunalca d.o.o.

3. Prijedlog izvješća o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Izvjestitelj: Miljenko Ujčić

4. Prijedlog izvješća o osvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

                Izvjestitelj: Miljenko Ujčić

5.1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za 2016. godinu

5.2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za 2017. godinu

                Izvjestitelj: Petar Saničanin

6.1. Revizija procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

6.2. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Liburnije

             Izvjestitelj: Petar Saničanin

7.  Izvješće o provedenom natječaju i prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju 21 Etaža 3850/40000 – poslovni prostor u zgradi sagrađenoj na grč. 245 KO Veprin

               Izvjestiteljica: Iva Kalanj Kiš

8.  Izvješće o provedenom natječaju i prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju k.č. 1522 šuma površine 412 m2, u zk. ul. 245 k.o. Opatija (nove izmjere) i k.č. 1527, šuma površine 304 m2, u zk. ul. 233 k.o.        Opatija (nove izmjere)

Izvjestiteljica: Iva Kalanj Kiš

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

         Danko Žitinić, v.r.

 

 

ZAPISNIK