Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

25. sjednica Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja - 5. prosinca 2016.

Datum: 30.11.2016.

 

            Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 3/93, 6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97 i 22/05)

 

SAZIVAM

 

            25. sjednicu Odbora za stambeno – komunalna i imovinsko – pravna pitanja koja će se održati  05. prosinca 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED :

 

1.       Usvajanje zapisnika sa 24. sjednice Odbora

2.      Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.

                  Izvjestitelj: Miljenko Ujčić

3.       Prijedlog Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g.

                                  Izvjestitelj: Miljenko Ujčić

4.       Izvješće o provedenom natječaju za prodaju nekretnina i prijedlog odluke o

           raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u KO Veprinac

           Izvjestiteljica: Iva Kalanj Kiš

5.       Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u KO Opatija

          Izvjestiteljica: Tea Mladenić Visintin

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

         Danko Žitinić, v.r.

 

ZAPISNIK