Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

24. sjednica Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja 14. studenog 2016.

Datum: 11.11.2016.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 3/93, 6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97 i 22/05)

 

SAZIVAM

 

            24. sjednicu Odbora za stambeno – komunalna i imovinsko – pravna pitanja koja će se održati  14. studenog 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći  

 

DNEVNI RED :

 

1.       Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Odbora

2.       Prijedlog II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

                  Izvjestitelj: Miljenko Ujčić

3.       Prijedlog II. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.   godinu

                                   Izvjestitelj: Miljenko Ujčić

4.       Prijedlog II. izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2016. godinu

          Izvjestitelj: Miljenko Ujčić

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA

         Danko Žitinić, v.r.

ZAPISNIK