Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

23. sjednica Odbora za stambeno-komunalna i imovinsko-pravna pitanja - 03.10.2016.

Datum: 30.9.2016.

KLASA:  021-05/13-01/28

UR.BROJ: 2156/01-01-16-23

Opatija, 28. 09. 2016. godine

 

 

 

            Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 3/93, 6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97 i 22/05)

 

SAZIVAM

 

            23. sjednicu Odbora za stambeno – komunalna i imovinsko – pravna pitanja koja će se održati  03. listopada 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 16,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED :

 

1.       Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Odbora

2.       Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja vodospreme Poklon“ na području naselja Vela Učka, Grad Opatija unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine

Izvjestitelj: Ervino Mrak, direktor Liburnijskih voda d.o.o.

3.       Prijedlog javnog nadmetanja (prikupljanja ponuda) za osnivanje prava građenja na određeno vrijeme radi izgradnje i gospodarskog korištenja javne gradske garaže  pripadajućim sadržajima, naziva objekta „GARAŽNO POSLOVNI CENTAR“

Izvjestiteljica: Tea Mladenić Visintin

4.       Imovinsko pravni predmeti:

4.1. Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra

                Izvjestitelj: Miljenko Ujčić

4.2. Izvještaj o provedenom natječaju za prodaju 258/1000 dijela nekretnine grč. 272 u k.o. Opatija

Izvjestiteljica: Tea Mladenić Visintin

                 4.3. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupnju nekretnina u k.o. ka-Oprić

Izvjestiteljica: Tea Mladenić Visintin

                   4.4. Suglasnost na zaključenje ugovora o darovanju z.č. 385/1 k.o. Volosko

Izvjestiteljica: Iva Kalanj Kiš

                   4.5. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u k.o. Veprinac (Opatija, M. Tita 157)

Izvjestiteljica: Iva Kalanj Kiš

 

zapisnik

 

                                       PREDSJEDNIK ODBORA

                                                 Danko Žitinić