Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

23. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost - 6. ožujka 2017.

Datum: 27.2.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

23. sjednicu  Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koja će se održati 6. ožujka 2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 15,30 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

1. Prijedlog Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2017. godinu

            Izvjestitelj: Danijel Jerman

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

                   Danko Žitinić, v.r.