Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

22. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost - 5. prosinca 2016.

Datum: 30.11.2016.

 

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

22. sjednicu  Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koja će se održati 05. prosinca 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 15,30 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Komisije

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2017. godinu

     Izvjestitelj: Danijel Jerman

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama

       Izvjestiteljica: Helena Masarić

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

                   Danko Žitinić, v.r.