Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

22. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost - 28. veljače 2017.

Datum: 23.2.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

22. sjednicu  Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koja će se održati 28. veljače 2017. godine (utorak) s početkom u 16,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Komisije

2. Prijedlog Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica, trgova i drugih javnih površina na području Grada Opatije

    Izvjestitelj: Danko Žitinić, predsjednik Komisije za imenovanja i preimenovanja ulica

3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije

4. Odluka o raspolaganju nekretninama (pročišćeni tekst)

    Izvjestiteljica: Iva Kalanj Kiš

           

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

                   Danko Žitinić, v.r.

 

ZAPISNIK