Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

21. sjednica Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost - 3.10.2016.

Datum: 30.9.2016.

KLASA: 021-05/13-01/31

URBROJ: 2156/01-01-16-21

Opatija, 28. 09. 2016. godine

 

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

21. sjednicu  Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost koja će se održati 03. listopada 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 15,30 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Komisije

2. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a naselja Opatija

Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac

3. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage UPU-a naselja Pobri

Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac

4. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a naselja Ika-Oprić

Izvjestitelj: Zdenko Tupanjac

5. Prijedlog javnog nadmetanja (prikupljanja ponuda) za osnivanje prava građenja na

    određeno vrijeme radi izgradnje i gospodarskog korištenja javne gradske garaže s

    pripadajućim sadržajima, naziva objekta „GARAŽNO POSLOVNI CENTAR“

Izvjestiteljica: Tea Mladenić Visintin

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela

    poslovnog prostora

Izvjestiteljica: Vjera Ljubanović

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

                   Danko Žitinić, v.r.

 

 

 

ZAPISNIK