Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

2. sjednica Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica - 7. studenog 2016.

Datum: 4.11.2016.

Na temelju članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 19/97 – pročišćeni tekst )

 

S A Z I V A M

 

2. sjednicu Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica koja će se održati 07. studenog 2016. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice

  1. Izrada Pravilnika o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Opatije

 

  

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

       Danko Žitinić, v.r.

ZAPISNIK