Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

19. sjednica Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša - 16. ožujka 2017.

Datum: 13.3.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije

 

S A Z I V A M

 

sjednicu Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Grada Opatije koja će se održati 16.03.2017. godine (četvrtak) s početkom u 14,00 sati u prostorijama Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

1.      Verifikacija zapisnika sa 14.,15.,16., 17. i 18. sjednice,

2.      Izmjena i dopuna UPU-a naselja Opatija – odgovori na primjedbe na javnoj raspravi,

3.      Stavljanje van snage UPU-a naselja Pobri– odgovori na primjedbe na javnoj raspravi,

4.      Izmjena i dopuna UPU-a naselja Ika Oprič– odgovori na primjedbe na javnoj raspravi,

5.      Razno.

 

                                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA:

                                                                                          Bruno Starčić, v.r.