Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

16. sjednica Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša - 24. veljače 2017.

Datum: 23.2.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije

 

S A Z I V A M

 

sjednicu Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Grada Opatije koja će se održati 24.02.2017. godine (petak) s početkom u 14,00 sati u prostorijama Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

1.      Verifikacija zapisnika sa 14.,15. i 16. sjednice,

2.      Stavljanje van snage UPU-a naselja Pobri–primjedbe na javnoj raspravi,

3.      Izmjena i dopuna UPU-a naselja Ika Oprič–primjedbe na javnoj raspravi,

4.      Razno.

 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA:

                                                                                           Bruno Starčić, v.r.