Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

14. sjednica Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša - 13. veljače 2017.

Datum: 6.2.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije

 

S A Z I V A M

 

sjednicu Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Grada Opatije koja će se održati 13.02.2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 14,00 sati u prostorijama Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

1.      Verifikacija zapisnika sa 13. Sjednice

2.      Izmjena i dopuna UPU-a naselja Opatija – primjedbe na javnoj raspravi,

3.      Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a naselja Ika- Oprič na javnoj raspravi,

4.      Razno.

 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA:

                                                                                  Bruno Starčić, v.r.