Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

13. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Datum: 19.9.2016.

KLASA: 021-05/14-01/04

UR. BROJ: 2156/01-01-16-13

Opatija, 19. 09. 2016.

           

 

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93, 6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

                                                                        

S A Z I V A M

 

13. sjednicu Povjerenstva za ravnopravnost spolova koja će se održati 28. rujna  (srijeda), s početkom u 16,30 sati na galeriji Gradske vijećnice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

  1. Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama
  2. Razno

 

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

            Alessandra Selak, v.r.

ZAPISNIK