Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

13. sjednica Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Grada Opatije - 31. siječnja 2017.

Datum: 30.1.2017.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije

 

S A Z I V A M

 

sjednicu Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Grada Opatije koja će se održati 31.01.2017. godine (utorak) s početkom u 14,00 sati u prostorijama Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

                             D N E V N I   R E D:

 

1.      Verifikacija zapisnika sa 12. Sjednice

2.      Prijedlog Izmjena i dopuna UPU-a naselja Opatija na javnoj raspravi,

3.      Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage UPU-a naselja Pobri,

4.      Razno.

 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA:

                                                                              Bruno Starčić, v.r.

ZAPISNIK