Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

13. sjednica Odbora za proračun i financije - 2. prosinca 2016.

Datum: 30.11.2016.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, 19/97-pročišćeni tekst i 22/05) 

 

S A Z I V A M

 

13. sjednicu Odbora za proračun i financije koja će se održati 02. prosinca 2016. godine (petak) s početkom u 17,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D :

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice
  1. Prijedlog Proračuna Grada Opatija za 2017. i Projekcije Plana za 2018. i 2019. godinu

                 Izvjestitelj: Danijel Jerman

  1. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2017.-2019. godine

   Izvjestitelj: Danijel Jerman

  1. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2017. godinu

   Izvjestitelj: Danijel Jerman

  1. Prijedlog Programa utroška boravišne pristojbe za 2017. godinu

   Izvjestitelj: Danijel Jerman

  1. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2017. godinu

    Izvjestitelj: Danijel Jerman

 

 

PREDSJEDNICA ODBORA

              dr.sc. Lidija Bagarić, v.r.