Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

13. sjednica Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije - 15. ožujka 2017.

Datum: 8.3.2017.

Na temelju članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 19/97 – pročišćeni tekst )

 

S A Z I V A M

 

13. sjednicu Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije koja će se održati 15. ožujka 2017. godine (srijeda) s početkom u 17,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

D N E V N I   R E D:

 

  1. Rasprava o predloženim kandidatima i utvrđivanje prijedloga za dodjelu javnih  

      priznanja Grada Opatije

 

 

PREDSJEDNIK OCJENJIVAČKOG SUDA

               Lucijan Kos, v.r.