Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

12. sjednica Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša - 9. 12. 2016.

Datum: 7.12.2016.

Na temelju članka 16. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije

 

S A Z I V A M

 

12. sjednicu Odbora za prostorno uređenje, planiranje i zaštitu okoliša Grada Opatije koja će se održati 9.12. 2016. godine (petak) s početkom u 14,00 sati u prostorijama Grada Opatije.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

                                             D N E V N I   R E D:

 

1.      Verifikacija zapisnika sa 11. Sjednice

2.      Koncepcija (nacrt prijedloga) Izmjena i dopuna UPU-a naselja Opatija,

3.      Razno.

 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK ODBORA:

                                                                                          Bruno Starčić, v.r.

ZAPISNIK