Grad Opatija
Službene stranice

Sjednice radnih tijela GV-a 2013. – 2017.

12. sjednica Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja - 7. ožujka 2017.

Datum: 3.3.2017.

Na temelju članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije („Službene novine“ primorsko-goranske županije br. 19/97 – pročišćeni tekst )

 

S A Z I V A M

 

12. sjednicu Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije koja će se održati 7. ožujka 2017. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati na galeriji Gradske vijećnice.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

  1. Otvaranje pristiglih prijava na Pozivni natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije i utvrđivanje Liste kandidata predloženih za dodjelu javnih priznanja

  

 

 

PREDSJEDNIK OCJENJIVAČKOG SUDA

               Lucijan Kos, v.r.